Muizen & mensen van John Steinbeck

George en de zwakbegaafde Lennie zijn onafscheidelijk. Verschillende mensen hebben dit boek gerecenseerd. Benieuwd naar hun mening? U leest het hier!

Lees hier de meningen van verschillende mensen over het boek Muizen & mensen van John Steinbeck. Lijkt het u leuk om zelf ook een recensie te schrijven? U kunt u opgeven via Miekes Leesclub.

L. Busch- van den Houten

Twee dagloners trekken rond, op zoek naar werk en hoop voor een betere toekomst. De ene man is zwakbegaafd en kent zijn eigen kracht niet. De ander is slimmer en doet zijn uiterste best om problemen te voorkomen. Steinbeck beschrijft beeldend de wanhopige situatie waarin de mannen raken, door de onnozelheid van de sterke man. Vanaf de eerste bladzijde trekt hij de lezer mee in het verhaal op weg naar het onontkoombare einde. Het verhaal speelt in het Amerika rond 1900 en geeft een ontluisterend beeld van de armoede waarin de landarbeiders leefden.

Het is een bijzonder boek en ik raad het iedereen aan om het te gaan lezen!

Miekes recensie

Ook Mieke van der Weij heeft voor de NCRV-gids het boek Muizen & mensen van John Steinbeck gerecenseerd. Lees hier of haar mening overeenkomt met de meningen van bovenstaande lezers