Olga van Bernhard Schlink

Weeskind Olga en rijkeluiszoon Herbert vallen voor elkaar, maar Olga is volgens diens ouders geen partij. Verschillende mensen hebben dit boek gerecenseerd. Benieuwd naar hun mening? U leest het hier!

Lees hier de meningen van verschillende mensen over het boek Olga van Bernhard Schlink. Lijkt het u leuk om zelf ook een recensie te schrijven? U kunt u opgeven via Miekes Leesclub.

M. Offenberger

Een sterke vrouw in het Duitsland van de twintigste eeuw

Verrast en blij was ik dat ik Olga toegezonden kreeg om te recenseren. Dat wordt genieten, dacht ik en dat was ook zo. Het boek is gebonden, telt ruim driehonderd pagina’s en heeft een fijne bladspiegel. Op de voorkant zie je een vrouw in een rode jurk op rotsblokken in het water staren. De eenzaamheid à la Edward Hopper straalt er vanaf. Bernhard Schlink was mij bekend door zijn boek De voorlezer, wat ik prachtig vond.

Olga trekt je op een andere manier meteen in het verhaal. Je volgt Olga als het ware door de Duitse twintigste eeuw: ze maakte Bismarck nog mee, de Weimarrepubliek en de nazitijd, beide Wereldoorlogen tot aan de studentenprotesten van de zestiger jaren.
Zij is een meisje van eenvoudige komaf en wil graag leren. Haar vriend Herbert is zoon van een rijke landheer. Zijn bedje lijkt gespreid. Zijn ouders zijn tegen hun verbintenis. Olga wordt onderwijzeres, Herbert reist de hele wereld om en wil op poolexpeditie gaan. Daar komt hij niet van terug.

Het verhaal zit knap in elkaar, is boeiend geschreven en je maakt de geschiedenis nog eens vanuit de Duitse kant mee.

B. Bandringa

Bernard Schlink (1944) is vooral bekend geworden van het boek De voorlezer.
Het boek Olga is een indrukwekkend boek. Het beschrijft het leven van een sterke vrouw, Olga, in de 20ste eeuw in Duitsland. Als lezer zit je meteen in het verhaal en aan het eind van het boek voel je je verbonden met Olga. Dat alles in een zeer toegankelijke en beeldende en vlotte stijl.
Olga verliest op jonge leeftijd haar ouders en verhuist daarom noodgedwongen van Breslau (grote stad) naar Pommeren (een klein dorp) ,waar haar grootmoeder haar in huis neemt. Van een liefdevolle relatie is geen sprake, ze mag zelfs haar naam Olga niet behouden (te Slavisch volgens haar grootmoeder), maar Olga weigert om een andere naam aan te nemen. Dat ze karakter heeft, laat ze hier al zien. Verder toont ze karakter door goed voor zichzelf op te komen. Ze zal ook wel moeten want niemand anders doet het voor haar. Ze is erg leergierig. “nog voor ze naar school ging leerde ze lezen en schrijven…. het meisje las alles wat ze bij haar (de buurvrouw) aantrof… Uren las ze , staand, leunend op het aanrecht of de vensterbank”.

Herbert is een zoon van een rijke landeigenaar in het dorp Pommeren. Van jongs af aan is hij een renner . “Toen hij nog maar nauwelijks kon staan, wilde hij al lopen ……..Op zijn derde rende hij… Hij rende gewoon liever dan dat hij liep…” Herbert was trots op zijn naam (glorieuze strijder) en ook trots op Duitsland, op het jonge rijk en de jonge keizer , op zijn ouders en op het landgoed van zijn familie.
Olga en Herbert krijgen vriendschap met elkaar. “Ze hadden elkaar tussen de verschillende klassen gevonden en voelden zich niet gebonden aan de conventies daarvan” Herbert wilde van Olga weten wat ze leerde en hij wilde haar vertellen wat hij dacht.
Ze krijgen een liefdesrelatie hoewel zijn ouders tegen zijn i.v.m. klassenverschil. Herbert blijft rusteloos en wil verre oorden ontdekken om Duitsland weer groot maken. Olga vond zijn gezwollen taal over Duitsland hol, maar “ze kon niet anders dan verliefd naar hem kijken”. Herbert wordt soldaat en strijdt o.a. heldhaftig in Afrika. Dan volgt een expeditie naar de Noordpool ,waarvan hij niet terugkeert Olga blijft op hem wachten . Om hoop te blijven houden, schrijft ze hem wekelijks brieven Dat doet ze gedurende 30 jaren ! Ze stuurt ze “Poste Restante” naar Tromso (Noorwegen),de laatste pleisterplaats( in de bewoonde wereld) van Herbert zijn poolexpeditie. In het derde deel van het boek is deze serie ontroerende brieven te vinden
Naast het verhaal van Olga wordt de geschiedenis van Duitsland verteld, van keizerrijk tot de naoorlogse periode.

Na het lezen van het boek heb je een goed beeld van Olga. Bernard Schlink weet de gevoelswereld van Olga goed weer te geven. In een interview daarover zegt hij: “vele vrouwen zijn een voorbeeld geweest voor Olga, maar uiteindelijk is ze een fictief persoon” Verder is het verhaal vanuit verschillende perspectieven geschreven. Op deze manier komen als het ware alle losse eindjes bij elkaar.
Aan het eind van haar leven neemt Olga een verrassend standpunt in m.b.t. de Duitse geschiedenis en koppelt hier een onverwachte daad aan……….

M. Cornelissen

Olga, een boek met een prachtig geïllustreerde kaft, geschreven door Bernhard Schlink.

Het boek heeft 300 pagina’s en bestaat uit korte hoofdstukken, waardoor het heel snel leest.

Het boek is verdeeld in 3 delen. Er is een verteller waarmee de lezer in deel 2 kennismaakt.
Hij beschrijft het leven van Olga, een meisje uit een arm milieu. Ze is dol op leren, haar buurvrouw laat haar kennis maken met boeken, als haar ouders kort na elkaar overlijden moet Olga bij haar oma wonen, waar ze geen band mee heeft. De vrouw is erg liefdeloos.Olga is anders dan anderen, uiteindelijk vindt ze wel een vriend in Herbert, ook hij staat buiten de groep. Hij komt uit een heel rijk gezin, zijn zus Victoria is ook bevriend met Olga maar al vrij snel wil ze niets meer met haar te maken hebben vanwege haar afkomst.

Herbert is een dromer, hij wil altijd maar rennen en de vlaktes verkennen.Hij gaat in dienst en Olga maakt haar droom waar om lerares te worden. Ze blijven elkaar wel zien in de momenten dat Herbert terug is. Herbert blijft denken aan grotere dingen, verre reizen en andere landen. Hij gaat uiteindelijk ook lange reizen maken, waartussen hij Olga bezoekt en ze hun liefde delen.Wat opvalt is dat Herbert lijkt te leven in zijn grootse plannen en dromen waar Olga meer nuchter is en ook over andere dingen probeert te praten met Herbert. Trouwen doen ze niet omdat dit voor Herbert een breuk met zijn ouders zou betekenen. Dan vertrekt Herbert op een poolexpeditie en hoort Olga niets meer van hem. Wel schrijft ze hem brieven.Intussen breekt ook de eerste wereldoorlog uit en wordt de lezer meegenomen in de geschiedenis.

Er is ook nog een jongen, Eik, waarmee Olga een goede band heeft, later in het verhaal lezen we meer over Eik.

In deel 2 maken we kennis met Ferdinand, de verteller. Zijn ouders nemen Olga onder hun hoede als ze al ouder is (en doof geworden) en Ferdinand en Olga bouwen een band op. Ze trekken er samen op uit en Olga verteld over Herbert. Olga bereikt een hoge leeftijd en sterft dan door een explosie, waarover de lezer later in het verhaal meer leest.

Ferdinand wordt (als erfgenaam van Olga) aangeschreven door een vrouw, dit is het moment waar we ook weer over Eik lezen. Ferdinand wil meer weten en reist af naar Noorwegen, waar hij bij een antiquariaat een stapel brieven koopt die Olga schreef naar Herbert, jarenlang, ook toen de kans dat hij nog leefde uitgesloten was.

Door deze brieven kijkt de lezer weer vanuit een andere hoek naar Olga en Herbert.

In het boek komt vaak naar voren dat het hebben van grote plannen vaak leidt tot niets, tot verval. Dit zie je ook terug in het stukje geschiedenis in tijden van oorlog.

Tijdens het lezen werd mijn nieuwsgierigheid wel gewekt, ik wilde graag weten hoe het af zou lopen met Olga en Herbert. Af en toe nam het ook een verrassende wending.

Echter, het is geen boek wat mij heel erg aansprak. Het is wel origineel bedacht, met de verteller die later ook deel uitmaakt van het verhaal. De schrijfstijl vond ik niet altijd even prettig lezen, daarnaast ging het ook vrij vaak over de oorlog en de politiek op dat moment in Duitsland. Ik kan me voorstellen dat mensen die hierin erg geïnteresseerd zijn of in dat gebied wonen dit wel aansprekend vinden.

De brieven in het laatste deel vertellen uiteindelijk ook het plot, maar het kan overkomen als een soort

Ik zou het boek zelf niet direct aanraden, maar of een boek bevalt blijft natuurlijk iets persoonlijks!
Ik vond het wel leuk om dit boek te mogen lezen!

I. Bles

Een boek om in een ruk uit te lezen, wat ik dan ook gedaan heb, op een mooie zonnige Pinksterdag.
Het boek neemt je in deel 1 meteen mee in korte duidelijke zinnen in het leven van de twee hoofdpersonen, Olga en Herbert. Hun levensgeschiedenissen aan het begin van de 20 ste eeuw in Duitsland, worden in korte hoofdstukken aan ons duidelijk gemaakt. Het gaat om een kind, later man uit de gegoede burgerij, die het avontuur zoekt, en een meisje die jong wees wordt en opgroeit bij haar oma, maar meer van haar leven wil maken, dan het dan gebruikelijke voor meisjes van het volk, om te trouwen en kinderen te krijgen. Ze ontworstelt zich aan dat milieu, gaat studeren voor lerares.

Ze worden geliefden, maar Olga wordt niet door de familie geaccepteerd. Hoe hun relatie zich ontwikkelt en verdiept wordt mooi in sobere zinnen verhaald. Na veel reizen van Herbert, waarbij hij altijd weer bij Olga terug komt, vertrekt hij uiteindelijk naar het Poolgebied. Uiteindelijk verdwijnt Herbert en komt niet weer terug. Het leven van Olga gaat verder. In het tweede deel wordt het perspectief van de verteller gekozen, een jongeman, die Olga keert kennen als deze op latere leeftijd in het gezin komt als naaister, inmiddels is ze doof, en bovendien zijn er twee wereldoorlogen voorbij gegaan. Hij krijgt met Olga een vertrouwensband, zoals met een oma, en later na haar toch nog plotselinge overlijden, op latere leeftijd, duikt hij verder in haar verleden, waarover ze hem wel veel maar niet alles verteld heeft. Aan het eind vindt hij brieven die Olga in haar jeugd en ook later nog aan Herbert heeft geschreven. In deel 3 worden we deelgenoot van deze brieven en vallen alle losse eindjes op hun plaats. Een verrassend slot. Prachtig zoals er telkens een laag bij komt, de taal blijft sober, alhoewel in de brieven soms ook sprake is van poëtisch taalgebruik.

Dit boek is zeker een aanrader, het leest vlot, er zit een zekere spanning in, maar ook neemt het je mee in een tijd die ver achter ons ligt, maar waar zeker ook identificatie mogelijkheden zijn. De thema’s zijn echt wel hedendaags te noemen, ook nu nog zijn er standsverschillen, uiteraard hebben vrouwen veel meer kansen op de arbeidsmarkt, maar moeten zij soms toch hun positie verdedigen.

Miekes recensie

Ook Mieke van der Weij heeft voor de NCRV-gids het boek Olga van Bernhard Schlink gerecenseerd. Lees hier of haar mening overeenkomt met de meningen van bovenstaande lezers