Weekend-resumé: Kruispunt

Iedere maandag selecteren wij voor u een spraakmakend programma uit het weekend. Deze week: ‘Kruispunt’. Hebt u het gemist? Geen probleem, we praten u bij.

“Ik vind wel dat ik een voltooid leven heb. Ik kan te weinig om blij te zijn”, zegt Gerda Koppers geëmotioneerd. Ze is 92 jaar oud en is bewoonster van het verzorgings- en verpleeghuis De Drie Hoven te Amsterdam. Samen met een paar medebewoonsters bespreekt ze in Kruispunt van 28 november het wetsvoorstel voor de wet Voltooid Leven. Deze zou ouderen een recht geven op hulp bij zelfdoding.

Eenzaamheid

De bewoners hebben  uiteenlopende meningen wat betreft het nieuwe wetsvoorstel, maar over één ding zijn ze het eens: eenzaamheid. “Genoeg van het leven hebben is eenzaamheid”, vertelt de 81-jarige Sue Ibo.  Sommige bewoners hebben geen man, kinderen en kleinkinderen. Mevrouw Koppers kijkt soms naar haar buurvrouw die dat wel heeft en denkt dan: die boft. “Het wordt snel eenzaam hier.”

Dilemma

Iemand die met het dilemma zat of ze het leven wilde verlaten vanwege eenzaamheid en verdriet, is de 91-jarige Wil van Bienen. Na het overlijden van haar echtgenoot kon ze niet goed omgaan met het verdriet en werd ze opgenomen in de psychiatrie. “Dat was een erg nare periode en toen heb ik de gedachte gehad: ik wil niet meer.” Haar dochters hebben haar uiteindelijk doen beseffen dat ze niet alleen was en er nog een reden was om nog niet te overlijden.

“We leven steeds langer. Voor de één is dat een zegen, voor de ander een last”, zegt presentator Wilfred Kemp. Dat blijkt ook uit de verhalen die deze aflevering worden verteld.

Kijk hier de aflevering terug

Tekst: Fabiola Eekhout, beeld: KRO-NCRV